Aizliegts Viljams [entries|archive|friends|userinfo]
Aizliegts Viljams

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Ielogoties | Pukstēt | Skatīt komentus | Tagot | Svaigie puksti ]

[20. Okt 2020|20:53]
[Tags|]

Dziesmiņa par laiku - Uldis Stabulnieks
Linkir doma

[10. Okt 2020|21:03]
[Tags|]

Hotel California - Eagles (1994, Live)
Link2 raksta|ir doma

[7. Okt 2020|22:11]
[Tags|]

Un protams, pieminot...

Ain't Talkin' 'Bout Love - Van Halen
Link4 raksta|ir doma

[7. Okt 2020|21:47]
[Tags|]

...Und die Vögel singen nicht mehr

Rammstein - Ohne Dich (Violin & piano cover)
Link2 raksta|ir doma

[30. Sep 2020|22:15]
[Tags|]

Nu labi...

Rammstein - Sonne (Violin & piano cover)
Link5 raksta|ir doma

[30. Sep 2020|20:54]
[Tags|]

Rammstein - Sonne + Deutschland (Piano cover)
Link5 raksta|ir doma

[29. Sep 2020|21:32]
[Tags|]

System Of A Down - Toxicity (Piano cover)
Linkir doma

[19. Sep 2020|21:28]
[Tags|]

Black Sabbath - Paranoid
Link2 raksta|ir doma

[8. Sep 2020|20:06]
[Tags|]

Tornī pulkstens skaita mirkļus - Menuets
Link

[16. Aug 2020|20:27]
[Tags|]

Fur Elise - Rainy Detuned Piano
Linkir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]