Aizliegts Viljams - [entries|archive|friends|userinfo]
Aizliegts Viljams

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Ielogoties | Pukstēt | Skatīt komentus | Tagot | Svaigie puksti ]

[10. Jan 2019|20:49]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ak, mazo ceļu romantika, kad vidējā špūre ir kopīga ar pretībraucēju.
Linkir doma