agressor syndicate - Day

Tuesday, January 6, 2004

2:46PM - cloning co.

vakar ai karambā nevarēju noturēties, nenoplēšot uzlīmi un nepaņemot to uz mājām. uz tās bija rakstīts:

i'm not like everybody else
(i'm just like you)

volcom cloning company

nepazaudē spārnus, enģelīt )

Current music: dj hell - my definition of house music
(comment on this)
Previous day (Calendar) Next day