[icon] Draugi
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.
You're looking at the latest 1 entries.
Missed some entries? Then simply jump back 1 entries

Tags:
Subject:par noziedzības motivācijām
Time:18:58
ja es kādreiz kļūtu par filmu supervilenu, mans nelegālās darbības veids būtu saistīts ar vai arī vērsts uz vecu māju numuru plāksnīšu, ceļazīmju, karogu un citu pilsētainavai raksturīgu vēsturisku elementu zādzību... vai arī noziedzīgās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiktu izlietoti šādu lietu iegādei... pēdējā gadījumā gan nāktu klāt arī grāmatas un interjera elementi...
comments: domā ? Tell A Friend Add to Memories

[icon] Draugi
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.
You're looking at the latest 1 entries.
Missed some entries? Then simply jump back 1 entries