[icon] Draugi
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.
You're looking at the latest 1 entries.
Missed some entries? Then simply jump back 1 entries

Tags:
Subject:par novēlojumiem
Time:09:46
divas dienas jūrā, bet jūras slimība sākas tikai pēc tam, kad jau sen mājās un izdušojies un izgulējies un atnācis uz darbu, un acu priekšā peld monitori un kuņģa saturs ceļas uz augšu... brr...
comments: domā ? Tell A Friend Add to Memories

[icon] Draugi
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.
You're looking at the latest 1 entries.
Missed some entries? Then simply jump back 1 entries