Dvēselītes tīrīšana -- Day [entries|friends|calendar]
epiks feils

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Kaitošana [04 Jan 2015|10:00pm]
Vēlos tomēr īsi izteikties par kaitošanu un ar to saistītajiem sūdiem. Daudz lasīju internetus un žults kalnus, kas tika mesti glābšanas dienestu virzienā. Negrasos izlikties par kaitošanas ekspertu, tomēr ieskicēšu, kā es šo situāciju redzu no malas.

Tātad, Tu:
- sagaidi peldēšanas sezonas beigas un laiku, kad ūdens temperatūras dēļ tajā nav iespējams izdzīvot pietiekami ilgi, lai Tevi varētu paspēt atrast dzīvu;
- sagaidi, kad valsts meteoroloģijas centrs izsludina oranžās pakāpes bīstamību;
- sameklē pašu riskantāko kaitošanas vietu Latvijā, kurā uz raga vējš neprognozējami cērt visos iespējamajos virzienos;
- uzliec pilnīgu mīksto uz to, ka šajā pludmalē ne tikai nav neviena glābēja, vai jebkāda glābšanas aprīkojuma, bet tuvākie glābēji nav vismaz 50 km rādiusā;
- nepārstāt kaitot stundu pirms saulrieta.

Tiešām neesmu eksperts, bet domāju, ka ir kaut kāds bīstamu lietu skaits, pēc kuru apvienošanas vienā kopumā, nav nekādu tiesību dajebkādu neizdarību pārmest kādam citam. Pieauguši cilvēki izvēlas ko, kā, kur un ar ko darīt, paši lieliski apzinoties ar to saistītos riskus. Diemžēl – reizēm notiek neprognozējami sūdi. Neviens cits pie tā nav vainīgs.

Lai tuviniekiem spēks un izturība pēc tik traģiska notikuma.
Savukārt konkrētās kaitošanas reizes līdzbiedriem – lai daudz veselā saprāta. Ar to jums paliks vairāk draugu.
15 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 4th, 2015 ]
[ go | previous day|next day ]