June 8th, 2005

Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti.
Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.
/Mateja evangelijs 7:1,2/

cik gan loti es censhos sekot un pakartot savu dzivi un uzskatus idejai, kas ieslegta shais rindas...
lielaka dala cilveku teiks, ka ta ir patiesas

" Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. "
ja ari Tu netiesasi citus, tie citi Tevi ta pat tiesas...
Tu netiesasi vinu un piedosi vinu, dala rimsies un liksies miera, bet dala ar vel jo lielaku sparu nemsies un bruks Tev virsu...

bet, kas esmu es, lai ko teiktu shai saakara?

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.