steigaa pierakstiitaas sajuutas [entries|archive|friends|userinfo]
_alison_

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 16th, 2010|11:47 pm]
piecus gadus te viskautko rakstīju, bet rādās, ka vairs nerakstīšu. lietas, ko atļaujos publiski atklāt, pēc laika nešķiet pierakstīšanas pūļu vērtas [trekns punkts]
link2 comments|post comment

saakums [Feb. 16th, 2005|10:07 am]
veel ir tikai neprognozeejams saakums. ir padomaa ideaalais variants gan par dzziivi kopumaa, gan par sho vietinju. nu tad centiishos to iistenot.ceru uz sapratni un moraalu atbalstu...
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]