June 29th, 2022

Šodien pirmo reizi vienā rakstā pamanīju vārdu vietvara, nācās rakņāties internetā, lai saprastu, ka tas tagad tiek lietots, lai apzīmētu vietējo pašvaldību.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: