February 21st, 2021

cik lielu gabalu skrien? Es arī plānoju atsākt. Parasti skrēju 5km, bet tad iepatikās vasarā un bij jau 11-15km.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: