February 14th, 2020

Dienai kad busi busi apradusi ar dzimu, var izmeginat tadu vingrinajumu, ka Deadmill, kur treadmillu nesledz ieksa bet megina to belt iekustinat ar savu kaaju speeku. Var to pasu ari ar rokaam - notupjas treadmill prieksa un uzliek plaukstas uz tas jostas un tad vai nu velk vinu uz savu pusi, vai gruz projam :)
Ja kadreiz vajag idejas, drosi prasi.

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: