Members [entries|archive|friends|userinfo]
Daram paši un uzdodam jautājumus zinātājiem.

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 10th, 2020|11:36 pm]

hedera
Lasu un pieduros, ka tagad jaunais outrage hīts ir Oskara balvu kritēriji filmām. Varētu padomāt, ka līdz šim Oskara balva bija kaut kāds kino mākslinieciskās vērtības absolūti objektīvais un no jebkādiem biasiem brīvais novērtējums, un nemaz nebija cieši saistīts ar pareizi atstrādātu mārketinga stratēģiju žūrijas locekļu izdabāšanai.
link18 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]