PIENS RULLē!!!! -- Day [entries|friends|calendar]
Dalīsimies mīlā pret piena produktiem!!!

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

nu ko, balsojam!!! [09 May 2005|12:08am]
[ mood | jē! ]
[ music | david gray - my oh my ]

Poll #6930 Tavs mīļākais piena produkts.
Open to: All, results viewable to: All

Tavs mīļākais piena produkts

View Answers

piens
8 (32.0%)

siers
8 (32.0%)

biezpiens
0 (0.0%)

sviests
0 (0.0%)

margarīns
0 (0.0%)

jogurts
4 (16.0%)

krējums
2 (8.0%)

putukrējums
0 (0.0%)

paniņas
2 (8.0%)

kefīrs
1 (4.0%)

3 comments|post comment

[09 May 2005|01:34am]
Poll #6932 siersssss
Open to: All, results viewable to: All

tavs miiljaakais siers

View Answers

dor blu
4 (14.8%)

ementaales
4 (14.8%)

kamambeers
12 (44.4%)

krievijas
7 (25.9%)

holandes
7 (25.9%)

dzintars
4 (14.8%)

kazas
3 (11.1%)

parmesan
3 (11.1%)

mozarella
7 (25.9%)

latvijas
2 (7.4%)

jaanju
9 (33.3%)

kaads no nenosauktajiem?

1 comment|post comment

navigation
[ viewing | May 9th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]