pajautaa

Rūgts

« previous entry | next entry »
Aug. 17., 2019 | 11:35 am
posted by: aai in pajautaa

Kāda/-s mācēs pateikt, vai tā ir prakse visām baznīcām/konfesijām Latvijā, ka savos dievnamos salaulā tikai savas konfesijas piederīgos? Jā, ir atsauces, ka viens var būt arī citas draudzes loceklis vai pat no citas kristīgās konfesijas (p., luterānis + katolis), bet konfesijas piederība, šķiet, visur ir noteicošais.
Tas nāk tikai no pašas konfesijas priekšrakstiem vai to nosaka arī kāds likumdošanas pants (nu, ka baznīcā slēgtā laulība ir oficiāla/likumīga, bet tās to drīkst praktizēt tikai "savējiem")?

# | jā, ir doma! | Add to Memories


Comments {10}

lavendera

from: [info]lavendera
date: Aug. 17., 2019 - 02:22 pm
#

Nu, ir vēl striktāk - ja tu esi no citas draudzes, nenāc mūsu draudzē pie svētā vakarēdiena.

Atbildēt | Diskusija


atveracisieklausies

from: [info]aai
date: Aug. 17., 2019 - 03:14 pm
#

hmm, ok - es vairāk par to, vai nosacījumi vienkārši ir viņu prerogatīva un viss, kas man formāli šķiet OK un pieņemami - no sērijas "mans nams - mana pils (un noteikumi)" vai arī tomēr kaut kur likumos balstīts apsvērums, resp., tas jautājums ir tāds, vai, tikai vienam no pāra esot kristietim, ir iespējams laulāties baznīcā?

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


t

from: [info]tiga
date: Aug. 18., 2019 - 01:56 am
#

parasti liek nokristīties tajā konkrētajā ticībā, izņemot varbūt luterāņus. pareizticīgajiem, ja abi ir kristīti, bet viens nav tieši pareizticīgais, tomēr pastāvot kaut kāda iespēja, ka salaulās - ja atbildīgajam tētiņam būs labs garastāvoklis un viņš dos atļauju. tas no draugu pieredzes - viņiem atļauju nedeva, un abās baznīcās, kurās viņi gāja, "atbildīgais" bija viens un tas pats. pirmie cilvēki, ar ko viņi runāja, pieļāva iespēju, bet otrajā instancē atļauja abas reizes netika dota. katoļi, manuprāt, ir nepieļāvīgāki.
vispār izskatās, ka te katram savs viedoklis. vienkārši aizej uz to baznīcu, kas Tevi interesē, un pajautā :) vai arī, ja tas ir pētījums, apzvani mācītājus. nopietni.

Atbildēt | Iepriekšējais


Pelēks krauklis

from: [info]far_away
date: Aug. 17., 2019 - 05:03 pm
#

Dieva priekšā solījumu dod abi, līdz ar to abiem jātic. Pie tam ticība būs svarīga ģimenes veidošanā, un banzīca tic, ka ģimenei jābūt vienotai. Likumdošana to nenosaka, bet baznīcas pašas.

Zinu, ka katoļu banzīca ir mazliet pielaidīgāka, un teorētiski tikai vienam ir jābūt katolim, bet otram jābūt kristītam un saņēmušam pirmo komūniju. Bet tādā gadījumā vajag atļauju no bīskapa, kas izvērtē, vai katolis netiks "novests no ceļa". Luterāņiem ir stringrāk, abiem jābūt luterāņiem. Par citām konfesijām nezinu.

Neesmu ticīga, bet no radiem, ģimenes, draugiem tik daudz zināms.

Atbildēt | Diskusija


lavendera

from: [info]lavendera
date: Aug. 17., 2019 - 05:23 pm
#

Bija otrādi, katoļi atzīst tikai pareizticīgos.

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


Krāšņais Kurvjziedis

from: [info]krii
date: Aug. 17., 2019 - 09:00 pm
#

Nav taisnība. Katoļi atzīst arī luterāņu sakramentus. Vismaz Latvijā pilnīgi noteikti.

Atbildēt | Iepriekšējais


Pelēks krauklis

from: [info]far_away
date: Aug. 18., 2019 - 09:18 pm
#

Arī luterāņus. Man paziņu lokā divi pāri, kur viens ir katolis un otrs - luterānis, precējās katoļu banzīcā. Luterāņu neļāva.

Atbildēt | Iepriekšējais


atveracisieklausies

from: [info]aai
date: Aug. 17., 2019 - 09:38 pm
#

Paldies par atbildi. Cik lasīju, tad luterāņi atļauj, ka otrs var būt piederīgs kādai citai kristīgai konfesijai.

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


Pelēks krauklis

from: [info]far_away
date: Aug. 18., 2019 - 09:20 pm
#

Iespējams, ka konkrētā banznīca vainīga, bet man paziņu lokā divi pāri, kur viens ir katolis un otrs - luterānis, precējās katoļu banzīcā. Luterāņu neļāva. Katrā ziņā banzīcas to visu uztver ļoti nopietni, pat ja abi vienā ticībā, parasti bez sarunām ar mācītāju, kurš laulās, neiztikt.

Atbildēt | Iepriekšējais


snark

from: [info]snark
date: Aug. 20., 2019 - 11:35 am
#

Savulaik mani paziņas, būdami kristīti dažādās konfesijās, taisīja šoppingu, lai noskaidrotu, kur visātrāk iespējams tikt pie kārotā rituāla. Vispragmatiskākie izrādījās luterāņi. Par nelielu, bet taisnīgu atlīdzību nokonvertēja, kas konvertējams un salaulāja.

Atbildēt