KlabCraft.lv komjunitī [entries|archive|friends|userinfo]
KlabCraft.lv komjunitī

[ website | KlabCraft – Latvijas Minecraft serveris ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Beta ir ārā, nav interneta [Dec. 21st, 2010|07:18 am]

skakri
Čau, beta kopš vakardienas ir ārā.

Diemžēl Hey0 vēl nav paspējis pielabot/pārtaisīt savu servera mod, līdz tam laikam sēžam uz tīrā, vanilla servera. Līdz ar to nedarbojas šādas lietas:
praktiski visas komandas (/kit, /home, /sethome, /spawn, utml.),
informācija par online lietotājiem (lapā).

Gan jau ka es kaut ko laikam aizmirsu šajā sarakstā. Vēl - kartes backup'us kādu laiku būs jāveic manuāli - info mod'iem - lietojiet /save-all ik pēc ~ stundas (jā, esmu jums ieslēdzis pilnās OP tiesības, tā kā mod nedarbojas; ceru uz jūsu goda prātu). Paldies.

Visam tam klāt nāk arī personiskās dabas problēmas - es pārvācos, līdz ar ko man patreiz dzīvoklī nav interneta (kopš svētdienas/pirmdienas nakts).

Mieriņš!
link4 comments|post comment

[Dec. 6th, 2010|03:35 pm]

skakri
[Tags|]

Šonakt pievienojām pirmajā lapā informāciju par online lietotājiem - vārds un veselības stāvoklis.Dati atjaunojas 1x minūtē, drīzumā iespējams apsvērsim domu par 6x/min.
link7 comments|post comment

Info [Dec. 3rd, 2010|05:13 pm]

skakri
Jaunais IP: 78.46.52.71:6432

Drīzumā pārcelsim arī "lapu".
linkpost comment

[Nov. 19th, 2010|07:17 pm]

skakri
[Tags|]

Pateicoties viena spēlētāja atsauksmēm ieslēdzu /give.

Noslodze ir daudz maz ok.
linkpost comment

klabcraft.lv - up [Nov. 7th, 2010|08:36 pm]

skakri
[Tags|]

Vakar ar zxpower likām augšā servera softu.

Turpmāk pieslēgšanās veids ir nemainīgs – klabcraft.lv:6432
Tā kā vēl nedarbojas veselība un pretinieki – patreiz serveris ir free build mode - item'us vari dabūt rakstot "/give id daudzums" (piemēram /give 20 5 - saņemsi piecus stikla klučus). Here, you'll need this (id liste).

Patreizējais limits - 10 cilvēki. Diez vai tuvākajā laikā arī būs nepieciešamība celt.
linkpost comment

31. oktobra apdeits neiekļaus SMP fīčas [Oct. 30th, 2010|10:19 pm]

skakri
[Tags|]

@notch: Health and other fancy features for multiplayer are coming with the beta release. This is not the beta release.
linkpost comment

pcgamer info par 31. oktobra gaidāmo apdeitu [Oct. 29th, 2010|07:40 pm]

skakri
[Tags|]

Diemžēl nekāda sīkāka info par SMP nav, bet ir dzirdēts ka tas ir viņa (Notch) prioritāšu augšgalā. Health, utt.

http://www.pcgamer.com/2010/10/29/minecraft-halloween-update-hands-on
linkpost comment

Atskaites [Oct. 29th, 2010|01:39 pm]

skakri
[Tags|]

* Mazliet ir aizkavējušās lietas ar servera uzstādīšanu uz hosta – lietas tiks atrisinātas šīs nedēļas laikā
* Patreiz tiek lēnām strādāts pie klabcraft.lv izskata. Īstenībā nekādu ideju patreiz nav, kas tur varētu būt. Skaidrs, ka būs vispārīgs info par komandām un serveri.

link2 comments|post comment

It is up [Oct. 15th, 2010|12:06 am]

skakri
[Tags|]

Patreizējā IP:
46.109.11.9:6432

Komandas (ievada, nospiežot "t"):
/help [Page] - Shows a list of commands. 7 per page.
/playerlist - Shows a list of players
/tp [Player] - Teleports to player.
/tphere [Player] - Teleports the player to you
/kit [Kit] - Gives a kit. To get a list of kits type /kit (patreiz aktīvs ir viens kits - /kit tools)
/listwarps - Gives a list of available warps
/home - Teleports you home
/sethome - Sets your home
/setspawn - Sets the spawn point to your position.
/me [Message] - * hey0 says hi!
/msg [Player] [Message] - Sends a message to player
/spawn - Teleports you to spawn
/getpos - Displays your current position.
/compass - Gives you a compass reading.
/lighter - Gives you a lighter for lighting furnaces
/motd - Displays the MOTD

Cita informācija:

IP ir dinamiskais, bet tā kā dators ir ~ visu laiku ieslēgts – nevajadzētu mainīties. Ja nevari pieslēgties – skype @ kristaps.karlsons.

Pašreizējais limits - 10 spēlētāji.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]